Jest absolwentką Wydziału Lekarsko-Dentystycznego Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego oraz certyfikowanym lekarzem Invisalign.

Rozwój naukowy i specjalistyczny jest jej pasją, podobnie jak kontakt z Pacjentami. Doktor Machoy prowadzi również leczenie dla małych Pacjentów, od piątego roku życia. Wyznaje zasadę, że lepiej zapobiegać niż leczyć dlatego z chęcią konsultuje również bardzo małe dzieci, które nie kwalifikują się jeszcze do typowego leczenia ortodontycznego. Przy zdiagnozowaniu nieprawidłowości rozwoju narządu żucia przedstawia możliwości wpływu na poprawę funkcji poprzez przedstawianie odpowiednich ćwiczeń mięśniowych lub kierowanie do logopedy.
Uwielbia dzielić się nabytą wiedzą – doświadczenie pracy ze studentami powoduje, że potrafi w przystępny sposób wytłumaczyć Pacjentom istniejący problem.
Pomaga również Pacjentom dorosłym i starszym, którzy często nie wierzą w to, że jest dla nich jeszcze szansa leczenia ortodontycznego. Osobom z chorobami przyzębia pomaga we współpracy z periodontologiem. Jest zwolennikiem leczenia interdyscyplinarnego w ścisłym porozumieniu z protetykiem, chirurgiem czy endodontą.