W swojej codziennej praktyce lekarskiej zajmuje się stomatologią zachowawczą z endodoncją, chirurgią stomatologiczną i protetyką. Posiada duże doświadczenie w leczeniu dzieci i młodzieży.

Tytuł lekarza dentysty zdobył w 2011 roku na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku.

Nieustannie dąży do rozwoju swoich umiejętności. Podnosi kwalifikacje wzbogacając tym samym doświadczenie zawodowe poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

Stawia szczególny nacisk na prawidłową diagnostykę – przede wszystkim przy wsparciu radiowiziografii cyfrowej. Optymalne zaplanowane leczenie minimalizuje liczbę niezbędnych wizyt pacjenta w gabinecie oraz precyzję wykonywanych zabiegów.