Absolwent Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2014 roku ukończył z wyróżnieniem Curriculum Implantologii, w 2016 roku uzyskał tytuł lekarza implantologa, a w 2018 roku tytuł eksperta ds. implantologii renomowanych, międzynarodowych towarzystw implantologicznych – PSI, ICOI , DGOI.

Stale poszerza zakres wiedzy teoretycznej i praktycznej, uczestnicząc w kongresach naukowych oraz kursach o charakterze warsztatowym. Szczególnie fascynuje go stomatologia cyfrowa i implantologia nawigowana, w których stara się nieustannie doskonalić.

Od 2021r. związany z Grupą LUX MED.