W 2011 roku ukończył Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, gdzie przez 10 lat prowadził zajęcia dydaktyczne ze studentami, a w 2016 roku obronił swoją pracę doktorską.

Jest współautorem wielu prac naukowych z obszaru anatomii, embriologii i stomatologii. To uczestnik wielu kursów, szkoleń i kongresów, dzięki którym stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe.

W leczeniu Pacjentów specjalizuje się w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej, implantologii i implantoprotetyki.