Ukończył Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim – studia na kierunku lekarsko-dentystycznym. Studia specjalizacyjne w zakresie chirurgii stomatologicznej odbył w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem schorzeń jamy ustnej oraz okolic przyległych. Przyjmuje Pacjentów dorosłych i dzieci. Był rezydentem na Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi w zakresie Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Otolaryngologii i Okulistyki. Pracował w Przychodni Specjalistycznej: Centrum Wad Twarzoczaszki i Chirurgii Szczękowo-Twarzowej oraz w Poradni Chirurgii Stomatologicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Leczenia Twarzy i Czaszki oraz Polskiego Towarzystwa Chirurgii Stomatologicznej i Szczękowo-Twarzowej.