Jest absolwentką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Poświęca bardzo dużo czasu na ciągłą naukę i poszerzanie swojej wiedzy. W szczególności skupia się na protetyce. Wykonuje całkowite rekonstrukcje uzębienia w przypadku starcia zębów oraz zajmuje się uzupełnieniem ich braków. Wykonuje licówki, korony pełnoceramiczne oraz kompozytowy bonding. Przyjmuje także małych Pacjentów od 5 roku życia.