Umów wizytę telefonicznie: 224 600 700 lub przez

Portal Pacjenta

Usługi

Diagnostyka obrazowa

Wykorzystanie promieniowania jonizującego (zwanego także promieniowaniem RTG) pozwala na zebranie niezbędnych informacji o stanie zdrowia Pacjenta, postawienie prawidłowej diagnozy i wdrożenia właściwego leczenia.

Rozwój nowoczesnych cyfrowych technologii obrazowania sprawił, że zarówno planowanie skomplikowanych zabiegów stomatologicznych, jak i ich wykonanie wiąże się dziś z o wiele mniejszym ryzykiem niż miało to miejsce w latach ubiegłych. Zwiększyły się przy tym możliwości jakościowego i ilościowego określania zmian patologicznych umiejscowionych w tkankach zębowych, a także w strukturach przyległych – kościach szczęki i żuchwy czy stawach skroniowo-żuchwowych.

Dzięki radiografii cyfrowej możemy wykonać badania radiologiczne w bardzo krótkim czasie, przy możliwie najniższej dawce promieniowania jonizującego.

Podstawowym badaniem radiologicznym jest zdjęcie pantomograficzne. Obrazuje ono stan zębów i struktur przyległych. Pozwala m.in. dostrzec obecność ubytków próchnicowych, których nie widzimy gołym okiem, zlokalizować zmiany chorobowe w okolicy korzeni zębów i tkanek je otaczających czy też sprawdzić, które zęby były w przeszłości leczone endodontycznie.

Do wizualizacji pojedynczych zębów służą zdjęcia radiowizjograficzne, pomocne zwłaszcza w stomatologii zachowawczej oraz endodoncji. To skuteczna metoda wykrywania próchnicy. Wraz z rozwojem próchnicy dochodzi bowiem do zjawiska demineralizacji twardych tkanek zęba: szkliwa, zębiny i cementu korzeniowego. Obszary pozbawione substancji mineralnych obrazowane są na zdjęciu rtg jako obszar ciemniejszy, w przeciwieństwie do zdrowych części zęba, które zatrzymują większą część wiązki promieniowania i są jaśniejsze. Pozwala to na diagnostykę zmian próchnicy początkowej, kiedy głębokość ubytku nie przekracza 0,5 mm.

Zdjęcie cefalometryczne to zdjęcie boczne czaszki wykorzystywane w diagnostyce ortodontycznej.

Diagnostykę radiologiczną możemy poszerzyć także o tomografię komputerową wiązki stożkowej (CBCT). Technologia ta przy ograniczeniu dawki promieniowania jonizującego umożliwia otrzymanie trójwymiarowych obrazów tkanek Pacjenta. Wyniki badania wyświetlić można na monitorze komputera w postaci dowolnych przekrojów części twarzowej czaszki Pacjenta. Specjalne oprogramowanie komputerowe umożliwia szczegółowe określenie położenia poszczególnych struktur anatomicznych i dokonanie precyzyjnych pomiarów, co jest niezwykle ważne w procesie planowania zabiegów stomatologicznych.