Umów wizytę telefonicznie: 224 600 700 lub przez

Portal Pacjenta

Porady

Jak wygląda planowanie leczenia stomatologicznego?

Zdrowie jamy ustnej jest wielowymiarowe. Dotyczy możliwości mówienia, uśmiechania się, odczuwania smaku, zapachu, dotyku, żucia, połykania oraz przekazywania wyrazem twarzy różnych uczuć w pewny siebie sposób, wolny od bólu, dyskomfortu i chorób obszaru czaszkowo-twarzowego. Zdrowie jamy ustnej pozostaje w bezpośrednim związku ze zdrowiem ogólnym.

Choroby przyzębia i próchnica znajdują się w pierwszej piątce najbardziej rozpowszechnionych chorób na świecie. Wśród chorób jamy ustnej zajmują 1. i 2. miejsce! W ich etiopatogenezie główną rolę odgrywają bakterie, mają także wspólne czynniki ryzyka, którym można zapobiegać.

Celem każdego leczenia stomatologicznego jest uzyskanie zdrowia jamy ustnej oraz efektywnego funkcjonowania całego układu stomatognatycznego. Planowanie to jeden z najważniejszych etapów terapii.

Lekarz na jednej z pierwszych wizyt sporządza plan leczenie. Plan profilaktyczno – leczniczy jest ustalany indywidualnie dla każdego pacjenta. Obejmuje on m.in.:

  • Zebranie informacji o stanie zdrowia pacjenta, jego potrzebach leczniczych i oczekiwaniach
  • Badanie stanu zdrowia jamy ustnej oraz badania dodatkowe, np. rtg pantomograficzne, które pozwala uwidocznić te elementy twarzoczaszki, które nie są dostępne w badaniu klinicznym. Dysponujemy także tomografem i w planowaniu leczenia niejednokrotnie korzystamy z tej formy badań diagnostycznych. Dodatkowo, w przypadku kompleksowego leczenia wykonywane są zdjęcia fotograficzne (przydatne w planowaniu leczenia estetycznego, zmiany uśmiechu)
  • Wizytę profilaktyczno-higienizacyjną – oczyszczenie powierzchni zębów z kamienia i osadów, zabezpieczenie ich preparatami fluoru oraz szczegółowy instruktaż higieny jamy ustnej.
  • Konsultacje wielospecjalistyczne – wspólne konsultacje z poszczególnych dziedzin stomatologii na jednej wizycie, np. ortodonty i protetyka czy implantologa.
  • Leczenie – zarówno podstawowe, z zakresu stomatologii zachowawczej (np. wypełnienie ubytków próchnicowych) jak i specjalistyczne. Leczenie ma na celu przywrócenie pacjentowi prawidłowej funkcji żucia oraz zapewnienie estetycznego wyglądu. Przed przystąpieniem do leczenia pacjent zostaje poinformowany o planowanych zabiegach, o ich konsekwencjach, ryzyku i ewentualnej możliwości powikłań. Zawsze proponujemy naszym pacjentom najskuteczniejszą metodę leczenia, a także informujemy o możliwościach zastosowania alternatywnego postępowania terapeutycznego. Ostateczna decyzja o konkretnej metodzie leczenia jest zawsze uzgadniana z pacjentem. Lekarz ustala harmonogram poszczególnych etapów leczenia. Przedstawiany jest wariant cenowy, w zależności od wskazań i oczekiwań pacjenta. Przed rozpoczęciem leczenia pacjent zna orientacyjny koszt, a także przybliżony termin zakończenia leczenia. Należy zaznaczyć, ze plan postępowania leczniczego, ustalony na jednej z pierwszych wizyt, może w trakcie leczenia ulegać zmianom i modyfikacjom, ale każdorazowo taka aktualizacja jest uzgadniana z pacjentem.
Kategoria: Planowanie leczenia

Przeczytaj inne artykuły: