Umów wizytę telefonicznie: 224 600 700 lub przez

Portal Pacjenta

Porady

Etapy leczenia ortodontycznego

Współczesna ortodoncja umożliwia leczenie Pacjentów bez ograniczeń wiekowych. U osób dorosłych lub w podeszłym wieku aparat stały umożliwia m.in. przygotowanie uzębienia do wykonania uzupełnień protetycznych lub implantologicznych. Z sytuacją taką mamy do czynienia w przypadku braków zębowych, gdy zęby sąsiadujące z luką są do niej nieprawidłowo nachylone. Aparat stały pozwala także na odtworzenie brakującego miejsca pod implant, gdy ząb został usunięty a luka po nim uległa częściowemu zamknięciu przez przemieszczenie się zębów sąsiednich. Ortodoncja stanowi wówczas ważną część leczenia interdyscyplinarnego.

Etapy leczenia ortodontycznego:

  • Wstępne badanie specjalistyczne oraz przygotowanie dokumentacji medycznej w celu ustalenia planu leczenia (wyciski diagnostyczne, zdjęcia RTG, zdjęcia cyfrowe zewnątrz i wewnątrzustne).
  • Ustalenie indywidualnego dla Pacjenta planu leczenia.
  • Przedstawienie pacjentowi planu leczenia.
  • Faza aktywna leczenia aparatem ortodontycznym stałym lub zdejmowanym z regularnymi wizytami kontrolnymi
  • Faza retencyjna czyli utrzymanie osiągniętych efektów za pomocą odpowiednich aparatów retencyjnych.

 

Nie ma także przeciwwskazań do leczenia Pacjentów z problemami periodontologicznymi i utratą podparcia kostnego jeśli tylko choroba nie jest w fazie aktywnej, a Pacjent pozostaje pod stałą opieką lekarza periodontologa. W zaawansowanych przypadkach może być wskazana wcześniejsza odbudowa podłoża kostnego (augmentacja kości) lub chirurgiczna korekta dziąseł. Pacjent periodontologiczny powinien kłaść szczególny nacisk na utrzymanie idealnej higieny jamy ustnej oraz przestrzegać harmonogramu periodontologicznych wizyt kontrolnych.

Współczesna ortodoncja dysponuje wieloma technikami leczenia wad zgryzu – wszystkie one służą przywróceniu pełnej czynności narządu żucia i poprawie estetyki. To integralna część kompleksowego leczenia stomatologicznego.

Kategoria: Ortodoncja

Przeczytaj inne artykuły: