Umów wizytę telefonicznie: 224 600 700 lub przez

Portal Pacjenta

Porady

Diagnostyka w ortodoncji

Następnie rozpoczynamy kompleksową diagnostykę przed leczeniem ortodontycznym, która uwzględnia m.in. modele diagnostyczne, zdjęcia fotograficzne i RTG.

 

Modele diagnostyczne uzębienia

To wierne odzwierciedlenie rozmiaru, kształtu i ustawienia zębów w łuku oraz w relacji międzyszczękowej. Dzięki temu możliwe są pomiary szerokości i wielkości zębów oraz wskaźników ortodontycznych, określenie wady zgryzu w wymiarze poprzecznym, przednio tylnym i pionowym.

Diagnostyczne zdjęcia fotograficzne

Podczas sesji wykonujemy zdjęcia zewnątrzustne (potrzebne do określenia symetrii twarzy, analizy profilu Pacjenta i jego uśmiechu) oraz zdjęcia wewnątrzustne (potrzebne do analizy ustawienia zębów, tkanek twardych i miękkich i oceny postępów leczenia).

Zdjęcia radiologiczne

Niezbędne do wykonania pomiarów, analizy oraz wizualizacji efektów leczenia:

Pantomogram (zdjęcie pantomograficzne) – dzięki niemu możemy określić precyzyjnie ustawienie zębów, ich liczbę (Pacjenci mogą mieć zęby nadliczbowe, zęby dodatkowe lub braki zębowe) i wykluczyć stany patologiczne, które mogą uniemożliwić rozpoczęcie leczenia ortodontycznego.

Cefalometria (zdjęcie cefalometryczne) – czyli zdjęcie boczne głowy. Rezem z komputerową analizą cefalometryczną pozwala na określenie wady zgryzu oraz jej nasilenia w wymiarze pionowym oraz przednio tylnym.

Badania dodatkowe

W codziennej praktyce nasi lekarze wykorzystują także tomografię (CBCT), np. aby ocenić zęby zatrzymane (prawidłowo wykształcone zęby, które utkwiły w kości żuchwy lub szczęki) i możliwości sprowadzenia ich do łuku.

Kompleksowe leczenie w jednym miejscu

Dzięki kompleksowemu wyposażeniu pracowni radiologicznych w aparat rentgenowski oraz tomograf komputerowy Pacjenci w wielu centrach LUX MED Stomatologia mogą wykonać pełną diagnostykę na miejscu w placówce.

Interdyscyplinarny zespół specjalistów w LUX MED Stomatologia pozwala na konsultacje z lekarzami innych specjalności. Stawiamy na kompleksowe leczenie – przed leczeniem ortodontycznym Pacjenci są przygotowywani pod względem stomatologicznym (leczenie próchnicy, leczenie kanałowe), oraz chirurgicznym (ekstrakcie nie rokujących zębów, ekstrakcje zatrzymanych ósemek, ekstrakcje zębów ze względów ortodontycznych). W przypadku wskazań, po leczeniu ortodontycznym w celu poprawy funkcji i estetyki, oraz poprawy stabilności leczenia ortodontycznego Pacjenci mogą być skierowani na leczenie protetyczne oraz periodontologiczne w naszych placówkach.

Pełna diagnostyka przed rozpoczęciem leczenia ortodontycznego pozwala na sporządzenie planu leczenia, w którym postawiona zostaje ostateczna diagnoza, czyli określenie problemów ortodontycznych. Pacjent dowiaduje się z niego, jakie są zadania lekarza, metody leczenia oraz szacowany czas.

Autor: lek. dent. Mikołaj Sulewski, LUX MED Stomatologia Gdańsk
Link do bio lekarza: https://stomatologia.luxmed.pl/zespol/sulewski-mikolaj/
Link do strony placówki: https://stomatologia.luxmed.pl/nasze-placowki/gdansk-al-grunwaldzka-347/

Kategoria: Ortodoncja