Umów wizytę telefonicznie: 224 600 700 lub przez

Portal Pacjenta
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Culpa dignissimos vel ab officia eum voluptas aut magni autem qui ratione. Quidem ab iure sed quae architecto! Impedit saepe eius eveniet.

Poniżej znajdziesz wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz udzielonymi nam zgodami marketingowymi.

Kto jest administratorem moich danych?
Jeżeli jesteś naszym pacjentem, administratorem Twoich danych jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-676) ul. Postępu 21C (dalej jako „LUX MED”).
Jeżeli wyraziłeś nam zgodę na otrzymywanie komunikacji marketingowej bądź na przetwarzanie Twoich danych w celach marketingowych, administratorami Twoich danych są spółki z Grupy LUX MED czyli podmioty powiązane organizacyjnie lub kapitałowo z LUX MED. Pełną listę spółek z ich danymi rejestrowymi znajdziesz tutaj, jak również w siedzibie każdej z nich oraz w naszych placówkach medycznych.

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?
We wszelkich sprawa związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez LUX MED możesz skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych dostępnym pod adresem e-mail: daneosobowe@luxmed.pl, za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej pod adresem: www.luxmed.pl oraz – jeżeli posiadasz portal pacjenta LUX MED – za pośrednictwem tego portalu, po uprzednim zalogowaniu.

Jakie jest źródło moich danych – skąd są pozyskiwane?
Co do zasady większość danych podajesz nam sam. Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez Twojego pracodawcę, objęcie opieką zdrowotną LUX MED odbywa się na podstawie umowy zawartej pomiędzy LUX MED a podmiotem będącym Twoim pracodawcą. Twoje dane są udostępniane przez Twojego pracodawcę, zgodnie z przyjętym w Twojej firmie sposobem zgłaszania do benefitów pracowniczych. Jeżeli jesteś osobą najbliższą pracownika – przekazuje on Twoje dane swojemu pracodawcy, tak aby ten z kolei mógł zgłosić Ciebie do objęcia opieką.

Jaki jest zakres przetwarzanych przez LUX MED moich danych osobowych?
Jeżeli korzystasz z naszych usług w ramach abonamentu medycznego udostępnianego Ci przez Twojego pracodawcę, w pierwszej kolejności potrzebujemy otrzymać zgłoszenie Twojej osoby do objęcia opieką zdrowotną. W tym celu potrzebujemy następujący zestaw Twoich danych: imię, nazwisko, nr PESEL, płeć oraz data urodzenia (w przypadku osób nieposiadających nr PESEL), główna miejscowość opieki, adres zamieszkania, pokrewieństwo (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). Możemy również otrzymać Twój adres e-mail oraz numer telefonu, ale dane te nie są nam niezbędne do objęcia opieką zdrowotną. Jeżeli jesteś pacjentem indywidualnym, również potrzebujemy te dane, aby móc zweryfikować Twoją tożsamość przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.
Podczas świadczenia usług zdrowotnych tworzymy Twoją dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o Twoim stanie zdrowia jak również mogą znaleźć się informacje o Twoich nałogach czy preferencjach seksualnych. Zbieramy te informacje, jeżeli jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy Twojego procesu leczenia.
Do wysyłki komunikacji marketingowej potrzebujemy Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu, możesz również zostać poproszony o podanie swojego imienia – wtedy będziemy mogli w odpowiedni sposób personalizować nasze komunikaty. Zgoda na przetwarzanie danych w celach marketingowych obejmuje wszelkie informacje jakich nam udzieliłeś podczas współpracy z LUX MED. Mogą to być np. Twoje dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, płeć, data urodzenia, wiek, miejscowość). Zapewniamy jednak, że nie sięgamy do Twojej dokumentacji medycznej – dostęp do tych informacji mają jedynie upoważnione do tego osoby.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?
Ustalenie Twojej tożsamości przed udzieleniem świadczenia, w szczególności poprzez zgłoszenie do objęcia opieką medyczną, weryfikację danych podczas umawiania wizyty na odległość (np. przez naszą infolinię) jak również w naszych placówkach własnych i placówkach współpracujących na terenie Polski, na stanowiskach recepcyjnych czy w gabinecie lekarskim.

  • Art. 6 ust. 1 lit. c oraz art. 9 ust. 2 lit. h RODO w zw. z art. 25 pkt 1 Ustawy o prawach pacjenta oraz § 10 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia MZ.
Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Culpa dignissimos vel ab officia eum voluptas aut magni autem qui ratione. Quidem ab iure sed quae architecto! Impedit saepe eius eveniet.

Polityka LUX MED Sp. z o.o. dotycząca plików Cookies

Przez korzystanie z serwisu internetowego udostępnianego w domenie luxmed.pl wyrażana jest zgoda na instalację plików Cookies na urządzeniu końcowym osoby logującej się do Serwisu oraz wykorzystywanie plików Cookies przez LUX MED Sp. z o.o. zgodnie z niniejszą Polityką. Zgoda jest wyrażana za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na wykorzystywanie przez LUX MED Sp. z o.o. plików Cookies, powinien zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania Serwisu (więcej informacji poniżej).

Co to jest plik Cookie?

„Cookies” (Ciasteczka) są to pojedyncze, małe pliki tekstowe, wysyłane przez odwiedzane strony internetowe i pobierane na komputerze użytkownika. Informacje zawarte w tych plikach pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie przez stronę, która je utworzyła. Tym samym strona internetowa nie może mieć dostępu do innych plików znajdujących się na komputerze użytkownika.

W jakim celu strona internetowa LUX MED Sp. z o.o. korzysta z plików Cookies?

Pliki Cookies używane na stronie internetowej LUX MED. Sp. z o.o. umożliwiają mierzenie aktywności użytkowników na stronach internetowych należących do Grupy LUX MED. Stosujemy pliki Cookies w celu dostosowywania i poprawiania sposobu działania witryny, a także do mierzenia skuteczności przeprowadzanych akcji w ramach serwisu. Pliki Cookies umożliwiją również zbadanie preferencji użytkowników i tym samym stałe podnoszenie jakości świadczonych przez nas usług. Nie wykorzystujemy plików Cookies aby kontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem telefonu, maila bądź poczty tradycyjnej. W naszych serwisach nie stosujemy cookies behawioralnych.

Przykłady wykorzystania plików cookies na stronach internetowych LUX MED Sp. z o.o.:

  • dopasowanie treści reklam emitowanych w serwisie,
  • mierzenie ruchu użytkownika na stronach za pomocą kodu Google Analytics – więcej informacji o plikach cookies w Google Analytics można znaleźć na stronie: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008
  • wykorzystanie mechanizmu ankiety badającej preferencje użytkownika,
  • mierzenie skuteczności prowadzonych akcji w sieci reklamowej Google,
  • dopasowanie treści reklam emitowanych w sieci reklamowej Google (remarketing)

Jakich plików Cookies używamy?

Na stronach LUX MED Sp. z o.o. mogą być używane dwa rodzaje plików Cookies:

  • sesyjne – pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej
  • stałe – pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach pliku albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy mogę zrezygnować z akceptowania plików Cookies?

Czynności związane z przechowywaniem i wysyłaniem plików Cookies są obsługiwane przez przeglądarki internetowe i są niewidoczne dla użytkownika. Większość używanych przeglądarek domyślnie je akceptuje. Jednak użytkownik, może ustawić tak przeglądarkę, by ta odrzucała prośby o przechowanie plików cookies w ogóle lub tych wybranych. Można to zrobić za pomocą ustawień w przeglądarce. Zanim podejmiemy taką decyzję warto pamiętać jednak, że wiele plików Cookies pomaga w korzystaniu ze strony internetowej.

Jak wyłączyć obsługę plików Cookies?

Szczegółowe informacje o obsłudze plików Cookies dostępne są w ustawieniach oraz dokumentacji wybranej przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmiany ustawień plików Cookies oznacza, że użytkownik zgadza się na ich umieszczanie oraz odczytywanie przez stronę luxmed.pl.

Lorem ipsum dolor sit, amet consectetur adipisicing elit. Culpa dignissimos vel ab officia eum voluptas aut magni autem qui ratione. Quidem ab iure sed quae architecto! Impedit saepe eius eveniet.

LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, z kapitałem zakładowym w wysokości 516 078 000,00 zł opłaconym w całości o numerze NIP: 527-252-30-80 i REGON: 140723603 („LUX MED”) przysługują wszelkie prawa do niniejszej strony internetowej dostępnej pod domeną Luxmed.pl („Strona Internetowa LUX MED”) w tym jej struktury oraz jej projektu graficznego oraz majątkowe prawa autorskie w odniesieniu do wszystkich elementów umieszczonych na Stronie Internetowej LUX MED, które stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), a w związku z tym podlegają ochronie zgodnie z przepisami tej ustawy.

Domena

LUX MED na podstawie umowy związanej z rejestracją domeny internetowej Luxmed.pl posiada wyłączne prawo do użytkowania tej domeny.

Prawa autorskie

Kopiowanie elementów Strony Internetowej LUX MED w tym: tekstów, zdjęć, znaków towarowych lub innych elementów graficznych, w celu wykorzystania w całości lub w części, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody LUX MED jest zabronione i podlega sankcjom.

Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych użytkowników portalu www.luxmed.pl jest LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem: ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000265353, z kapitałem zakładowym w wysokości 516 078 000,00 zł opłaconym w całości o numerze NIP: 527-252-30-80 i REGON: 140723603.
Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania.
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem portalu www.luxmed.pl jest dobrowolne.
Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą przez LUX MED jedynie w celu zbadania poziomu zainteresowania produktami firmy oraz stroną internetową i są przeznaczone wyłącznie na użytek LUX MED. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom.
Wszelkie dane osobowe użytkownika, przekazane do LUX MED za pośrednictwem strony internetowej, będą wykorzystywane przez LUX MED do sprawniejszego i szybszego przekazywania informacji o usługach świadczonych użytkownikowi. LUX MED dołoży wszelkich starań, aby zagwarantować tajność zbierania, przesyłania i przechowywania danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Linki zewnętrzne

Strona Internetowa LUX MED może zawierać aktywne łącza do innych, całkowicie niezależnych miejsc w Internecie. Korzystanie ze stron internetowych, do których są łącza ze strony internetowej LUX MED, odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Informacja o ofercie

Treści podane na stronie mają charakter informacyjny. Informacje podane na stronie nie stanowią oferty, zaproszenia do składania ofert lub przyrzeczenia publicznego w myśl Kodeksu Cywilnego lub ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Kontakt

Wszelkie pytania dotyczące warunków lub zasad korzystania ze Strony Internetowej LUX MED prosimy kierować na adres: marketing@luxmed.pl